ข่าวสาร

เลือกเครื่องมือสำหรับงานประกอบเพื่อความแม่นยำและถูกต้องจากการประกอบงาน


วิธีการเลือกเครื่องมือสำหรับงานประกอบเพื่อความแม่นยำและถูกต้องจากการประกอบงาน


กระบวนการประกอบในอุตสาหกรรมการประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ต้องการความแม่นยำของการประกอบโดยกำหนดค่าแรงบิด Torque Control และความแม่นยำตามข้อกำหนดของชิ้นงานประกอบโดยการเลือกประเภทของการประกอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดของการประกอบมีกระบวนการดังนี้

1. Torque Control การประกอบที่ต้องการควบคุมเฉพาะค่าทอร์คที่ระบุใน Spec sheet เครื่องมือที่ใช้ Air Screwdrivers ,Pulse Tools, Battery Screwdrivers ค่าความแม่นยำ Accuracy +/- 10-15%

2. Batch Control การประกอบต้องการควบคุมค่าทอร์ค และต้องการนับจำนวนการขันที่ถูกต้อง เครื่องมือที่ใช้ Battery Screwdrivers with Data report, Electric Nutrunner with Controller CVIC ค่าความแม่นยำ Accuracy +/- 7-10%

3. Joint Control การประกอบที่ต้องการควบคุมค่าทอร์ค ของการประกอบที่มีความแตกต่างของชิ้นงาน เช่น Hard Joint เป็นการประกอบชิ้นส่วนที่มีชิ้นส่วนประกบติดกัน กับ Soft Joint เป็นการประกอบชิ้นส่วนที่มีส่วนประกอบระหว่างชิ้นงาน ซึ่งค่าทอร์คที่ได้แตกต่างกัน เครื่องมือที่ใช้ Electric Nutrunner with Controller CVIC, CVIR, CVI3 ค่าความแม่นยำ Accuracy +/- 5-10%

4. Station Control เป็นกระบวนการประกอบที่มี การกำหนดขั้นตอนการประกอบโดยมีการควบคุมทั้งระบบของสถานีการประกอบนั้นๆ โดยควบคุมค่าทอร์ค การนับจำนวน การส่งข้อมูลจากการประกอบ เครื่องมือที่ใช้ Electric Nutrunner with Controller CVI3, Wireless Tools with Connect (Industrial Smart Hub) Wifi Tools ค่าความแม่นยำ Accuracy +/- 5-7%

5. Line Control เป็นกระบวนการผลิต โดยมีคำสั่งมาจากสายการผลิต โดยควบคุมสายการผลิตโดยเฉพาะประกอบทั้งหมดของสายการผลิต เครื่องมือที่ใช้ Electric Nutrunner with Controller CVI3, Wireless Tools with Connect (Industrial Smart Hub) Wifi Tools ค่าความแม่นยำ Accuracy +/- 5-7%

6. Plant Control เป็นกระบวนการผลิตโดยมีคำสั่งจาก ระบบของโรงงานโดยกำหนด แบบของชิ้นงานของการประกอบ มีการควบคุมค่าทอร์ค จำนวนการประกอบ และจำนวนแบบของชิ้นงานของการประกอบโดยส่งข้อมูลย้อนกลับ และสามารถสอบกลับได้ เครื่องมือที่ใช้ Electric Nutrunner with Controller CVI3, Wireless Tools with Connect (Industrial Smart Hub) Wifi Tools ค่าความแม่นยำ Accuracy +/- 5-7%

Software CVINet Web ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์ในการเช็คย้อนกลับของข้อมูลของงานประกอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ต้องการเก็บข้อมูลของการประกอบทุกชิ้นส่วนเพื่อเป็นการรับประกันคุณภาพการผลิต

กลุ่มบริษัทโซลิแมคนำเข้าและจำหน่ายสินค้า บริการและโซลูชั่นสำหรับงานประกอบในอุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยมีทั้งเครื่องมือลมและเครื่องมือไฟฟ้า สำหรับกระบวนการประกอบ เพื่อให้กระบวนการประกอบมีประสิทธิภาพ ความถูกต้อง  และแม่นยำสูง ทั้งสามารถเก็บบันทึกข้อมูลการประกอบขันแน่นได้ ช่วยเพิ่มผลผลิต Productivity และคุณภาพของอุตสาหกรรมท่านได้ นำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าSOLIMAC GROUP ภายใต้มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ด้วยประสบการณ์มากกว่า 40 ปี ทางเราพร้อมให้บริการและการปรึกษาด้านเครื่องมือลมและเครื่องมือไฟฟ้า เพียงติดต่อเราได้ที่ : @SOLIMACGROUP

© COPYRIGHT 2015 / SOLIMAC GROUP / ALL RIGHTS RESERVED