ข่าวสาร

การดูแลบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิค


ระบบไฮดรอลิค (Hydraulic System)

ระบบไฮดรอลิค (Hydraulic Systems) คือ การเปลี่ยนพลังงานโดยถ่ายเทพลังงานผ่านของไหลให้เป็นพลังงานกล กล่าวคือ เคลื่อนย้ายพลังงานจากมอเตอร์ไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์ทำงาน โดยจะมีสองประเภทคือ กระบอกไฮดรอลิค และ มอเตอร์ไฮดรอลิค โดยมีของไหลหรือน้ำมันไฮดรอลิคเป็นตัวขับเคลื่อนพลังงานยู่ภายใน ของไหลในทางทฤษฎีตัวมันเองมีความหนาแน่นคงตัวทำให้ไม่สามารถถูกบีบอัดได้ แรงดันในระบบปิดจะมีค่าเท่ากันทุกทิศทาง

ด้วยการใช้งานที่ง่ายและมีประสิทธิภาพ  ระบบไฮดรอลิคจึงถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรม รวมทั้งการใช้งานทั่วไปที่ใกล้ตัว เช่น แม่แรงยกของ ระบบลิฟต์ในอาคาร อุปกรณ์ก่อสร้าง ยานพาหนะ  อุตสาหกรรมการผลิต เช่น โรงงานกระดาษ โรงงานขึ้นรูปพลาสติก จนไปถึงอุตสาหกรรมผลิตเหล็กกล้าการดูแลระบบไฮดรอลิค
กลุ่มบริษัทโซลิแมคเรามีบริการตรวจเช็ค Maintanance ระบบไฮดรอลิคเปลี่ยนเสมือนร่างกายคนเรา หัวใจเปรียบเสมือน ปั๊มคอยสูบฉีดเลือดที่เทียบได้กับน้ำมันไปหล่อเลี้ยงในระบบ วาล์วคือสมองค่อยควบคุมแขนขาในที่นี้ก็คือกระบอกสูบเพื่อให้ทำงานตามต้องการ กล่าวคือ ทุกส่วนล้วนมีความสำคัญ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องดูแลรักษาให้ดี มั่นตรวจและบำรุงรักษาเป็นประจำ 

ส่วนประกอบของระบบไฮดรอลิค
ระบบไฮดรอลิคมีการทำงานร่วมกัน ด้วยเหตุนี้ความเสียหายของส่วนประกอบหนึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนอื่นๆได้ ตัวอย่างเช่น น้ำมันที่มีความร้อนสูงเกินอาจส่งผลต่อผลให้ซีล ข้อต่อ ปะเก็น เสื่อมสภาพ ทำให้น้ำมันมีโอกาสรั่วไหลจนส่งผลให้กระบอกสูบ ปั้ม และ อื่นๆเสียหายได้ ซึ่งมันเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณต้องทำการบำรุงรักษาเป็นประจำเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต

การบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิค (Hydraulic Maintenance)
การบำรุงรักษาเครื่องจักรให้สมบูรณ์เป็นหนึ่งในหน้าที่หลักของฝ่ายซ่อมบำรุงเพื่อให้ ระบบไฮดรอลิก นั้นสามารถดำเนินการได้มีประสิทธิภาพที่สุด เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างสม่ำเสมอ และในกรณีร้ายแรงคือ ไม่ให้เครื่องจักรต้องหยุดเดิน (Machine Downtime) โดยไม่มีเหตุผลอันควร หรือมีเหตุต้องหยุดเครื่องเดินน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพราะทุกครั้งที่เครื่องจักรหยุดหมายถึง ผลกำไรของบริษัทที่ลดลง!!

ดังนั้นการรู้ว่า สาเหตุที่ทำให้เครื่องจักรไฮดรอลิคต้องหยุดเดิน (Machine Downtime) คืออะไร แล้วป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดจึงเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุไม่ใช่รอจนเครื่องจักรเสียหายแล้วค่อยมาแก้ที่ปลายเหตุSOLIMAC GROUP ภายใต้มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ด้วยประสบการณ์มากกว่า 40 ปี ทางเราพร้อมให้คำปรึกษาด้านระบบงานไฮดรอลิค เพียงติดต่อเราได้ที่ : @SOLIMACGROUP

 

© COPYRIGHT 2015 / SOLIMAC GROUP / ALL RIGHTS RESERVED